Dakconstructie

Van kassei naar lei

In 1997, bij de eerste gezamenlijke actie van de Serviceclubs van Halle en omgeving, waren er nog maar enkele spoed- en pilootrestauraties gebeurd en moest de grote restauratie nog beginnen. Fase I ging pas in het jaar 2000 van start met de aanpak van de problemen met de stabiliteit van de grote toren. De actie van de Serviceclubs onderscheidde zich toen vooral door het feit dat elke sponsor van de restauratie vereeuwigd werd met een bronzen medaille die in de granieten straatstenen werd verwerkt.

Dank zij de onverdroten inzet van de betrokkenen, het krachtdadige bouwheerschap van de Stad Halle en de ononderbroken steun van de hogere overheden staan we ondertussen veel verder. Zowat elk jaar wordt er een fase af-gewerkt en een nieuwe begonnen. De voorbereiding en de administratieve afhandeling achteraf van elke fase vergt telkens zo’n twee jaar, we dus permanent met zo’n vijf fasen tegelijkertijd bezig.

En tot nog toe is het telkens mogelijk gebleken, dank zij de vele schenkers en acties ter ondersteuning van het Restauratiefonds van de Vrienden van de St.-Martinusbasiliek van Halle, om de 10 %-bijdrage vanuit de plaatselijke gemeenschap op tafel te leggen. Daar bovenop hebben we zelfs ook nog verschillende kleinere restauraties en zelfs de grote restauratieve reiniging van het interieur kunnen realiseren met de ontvangen giften. Hierdoor konden de grote restauratiefasen tot in de puntjes afgewerkt worden, ook voor die zaken waarvoor geen subsidies voorzien zijn, en konden enkele kleinere restauraties afgewerkt worden zoals de oude glasramen van de doopkapel, de prachtige doopvont en het Moneretabel. Zelfs het standbeeld van Servais op de Grote Markt kreeg toen een beurt.

 Deze in Vlaanderen tot nog toe unieke prestatie draagt er in niet geringe mate toe bij om de hogere overheden te blijven motiveren voor ononderbroken steun aan het Halse restauratiegebeuren. De piekfijne afwerking van elk gerestaureerd bouwdeel en zijn stoffering zorgt er ook voor dat de beleving van dit monument maximaal is. De spontane voldoening over het geleverde werk, van de man in de straat zowel als van de specialisten, is bijzonder groot na elke voltooide restau-ratiefase en stimuleert de acties voor de verdere restauratie.

Momenteel lopen fasen IV-V op hun einde, met in hoofdzaak de restauratie van alle buitenborstweringen en het daarmee samenhangende en erg complexe waterafdichtingssysteem. De voorbereidselen voor fase VI zijn intussen al ingezet en die werken beginnen in dit najaar. Zij omvatten de restauratie van alle daken – en het zijn er vele – met inbegrip van een spectaculaire restauratie van de middeleeuwse dakspanten en de dakruiter, en vervolgens van de hele dakbedekking, naast allerlei kleinere werken.

 De vele oude leien die afgenomen worden, worden gereinigd en vervolgens voorzien van een logo en een opschrift dat herinnert aan deze cruciale restauratiefase. Zij worden geschonken als aandenken aan de sponsors die ook in deze fase de restauratie financieel ondersteunen.

september 2007

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X