Herstel timmerwerk

Na de spectaculaire afname van de dakruiter lijkt het of de zaken wat tot rust komen. Niets is echter minder waar, maar nu gebeurt het onder ’t dak en dus niet zichtbaar voor ’t publiek. Het gaat nu zelfs om de hoofdbrok, namelijk het herstellen van moerbalken, spantvoeten, .. waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van gerecupereerde stukken hout omdat zo de kans op “werken” achteraf minimaal wordt.

Twee volledige spanten werden inmiddels opgevijzeld. Ze hangen nu dus voorlopig in de lucht, zodat de timmerlieden kunnen beginnen aan het herstel van de balkkoppen van deze twee spanten. Daarvoor werden aan weerszijden van de oude houten trekbalken (50 x 50 cm.) stalen balken gelegd die steunen op de muur. Deze werkwijze verschilt van de manier waarop in fase I de spanten onder de dakruiter werden gerestaureerd, omdat men nu de beschikking heeft over een grote kraan die toelaat grote en zware balken in het dak te brengen.

De verbinding tussen de spantbenen en de moerbalken (met de vernieuwde koppen) wordt uitgevoerd met een valse pen uit gerecupereerd hout. In de moerbalk wordt deze pen vastgehou-den met een houten toognagel. In het spantbeen wordt deze pen aan het spantbeen verlijmd en bijkomend be-vestigd met draadstangen en bouten. Op deze wijze worden de oude technieken maximaal geëerbiedigd.

De verbinding tussen de bestaande moerbalk en de nieuwe balk wordt verstevigd met inox platen en draadstangen.

De aannemer heeft ondertussen heel Europa afgedweild op zoek naar een boom die voldoende dik is om er een nieuwe houten trekbalk uit te halen voor een spant waar de oude trekbalk in zijn geheel moet vervangen worden.

De gewelftravee die tegen de toren aanleunt blijkt ernstige stabiliteitsproblemen te stellen. De verzakkingen van de toren hebben destijds het gewelf doen mee zakken en barsten. Hier wordt een bijzonder restauratieschema ontwikkeld waarbij de oorspronkelijke middeleeuwse gewelfrib wordt behouden en onder belasting blijft, maar langs de bovenzijde wordt versterkt – steen per steen.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X