Gevelrestauratie

Nog wordt er ijverig gewerkt aan de restauratie van de hele zuidgevel (fase VII) en toch is nu ook het koor (fase VIII) verdwenen achter de stellingen. Dit is een van die plezierige dingen aan de restauratie van de basiliek: de ene fase is nog niet gedaan of de volgende is al opgestart. Dit is dank zij het feit dat onze restauratie door het Vlaams Gewest is erkend als een pilootproject waarbij voor langlopende en complexe restauratieprojecten wordt getracht een procedure uit te werken die vermijdt dat zo’n projecten een uitzichtloze calvarie worden. Steeds weerkerende wachttijden tussen de opeenvolgende fasen worden hierbij vermeden door meerjarige onder steuning, maar dan wel op voorwaarde dat de restauratie elk jaar de beloofde fase afwerkt en de voordelen van een continue werkzaamheid optimaliseert. Daar zijn de Stad Halle als bouwheer en Karel Breda als architect nu al vele jaren telkens weer opnieuw in geslaagd en dus schieten de werkzaamheden bijzonder goed op. 

De thans lopende fasen betreffen de gevelrestauratie. De regelgeving vereist dat dat “achter de schermen” (het werfzeil) gebeurt, voornamelijk om omgevingshinder te vermijden. Met bijgaande foto’s geven we daarom een indruk van wat er achter dat scherm aan de hand is.

Elke gevelrestauratie begint uiteraard met een grondige maar uiterst voorzichtige reiniging. Dit gebeurt voor de gewone muurbekleding met een hogedrukspuit, maar waarvan de druk dan wel zo geregeld is dat wel het vuil verwijderd wordt maar niet de mooie patine.

De haast zwarte steen krijgt terug zijn mooie ivoorkleurige tint van onze middeleeuwse steen uit het brusseliaan. Een ontdekking van deze buitenrestauratie is evenwel dat de vorige restauratie in de 19e eeuw, dit metselwerk hervoegd heeft met een ijzersterke maar zwarte voegmortel, iets wat zeker niet het geval was in de middeleeuwen. Deze mortel wordt er daarom nu uitgehaald en vervangen door een met de kleur van de steen harmoniërende mortel die qua samenstelling die van de middeleeuwen benadert. Tegelijkertijd worden dan te sterk verweerde stenen uitgenomen en vervangen door nieuwe in dezelfde steensoort.

 Iets heel anders is er aan de hand als de fijne sculptuur nog goed bewaard is. Het is verbazend hoeveel mooie details er zitten op plaatsen waar de voorbijganger ze nauwelijks ziet zitten. Het voorbeeld hier is een beeldennis aan het Driekoningenportaal. In zo’n gevallen zou een heel zacht afspuiten nog veel schade veroorzaken en de authenticiteit ervan sterk aantasten. Dan wordt er gegrepen naar een uiterst voorzichtige aanpak met compressen, uitgevoerd door een gespecialiseerde firma waarvan de medewerkers gehandschoend aan het werk zijn. De witte “pleisters” zijn de compressen, die gedurende een geval per geval te bepalen tijd de harde vuilkorsten losweken. Boven de baldakijnen zijn de sporen te zien van spitse bekroningen die te sterk verweerd waren en die door nieuwe zullen vervangen worden. Als dat allemaal gebeurd is worden de verweerde delen nog met steenmortel bijgewerkt.

 Gelukkig is er ook nog heel wat figuratief beeldhouwwerk dat uitstekend bewaard is en waar na reiniging bijna niets meer aan hoeft te gebeuren. Daartussen zitten dikwijls ook heel wat verrassende figuren.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X