Het Driekoningen-portaal

Met de feestelijke inhuldiging van de gerestaureerde zuidgevel van de basiliek en de boeiende wedstrijd “Een uur sculpt-uur” kwam de restauratie van de basiliek einde 2011 al zoveel in het nieuws dat onze restauratie-actualiteiten gerust een tijdje de zaken op hun beloop mochten laten. Nu dit voorbij is toch nog even terugblikken en vervolgens laten zien dat er achter de schermen (in dit geval achter het werfzeil) alles behalve stilgezeten wordt. En wat er heel binnenkort te zien zal zijn.

Een uur sculpt-uur

De gelukkige winnaars samen met het werfteam, bij de prijsuitreiking die plaatsvond in De Zilverberk omdat een der winnaars uit deze school kwam. Niet minder dan ca 4000 wedstrijdformulieren werden afgehaald en 400 ingevuld terugbezorgd. Dank ook aan wie een vrijwillige steunbijdrage voor de restauratie overmaakten.

De zolderkamer van het Driekoningenportaal

Heel toevallig werden er in dit kamertje sporen van polychromie ontdekt tijdens de restauratie van de zuidgevels. Aan specialisten werd gevraagd deze verder bloot te leggen. Tot ieders verbazing werden er steeds meer raadselachtige figuurtjes en decoratiemotieven zichtbaar. Tot nog toe is er geen algemeen patroon in te ontdekken, dus zijn alle speculaties over het hoe en waarom nog toegelaten. Heel wat bezoekers daagden op voor de Open deurdag van Toerisme Halle in deze verborgen ruimte, samen met een bezoek aan de bol van de doopkapel.

De Madonna van het torenportaal

Ondertussen werkt men ook in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium vlijtig verder aan de restauratie van deze madonna. Het grote werk bestaat er in om voorzichtig de vuilkorsten en opeenvolgende polychromielagen los te peuteren totdat men de oudst mogelijke laag kan blootleggen. Hierdoor komen de detailvormen van het beeld terug beter tot uiting en blijkt dat dit beeld in de kunstgeschiedschrijving een heel wat vooraanstaander plaats zal toebedeeld krijgen dan in het verleden het geval was. De detailafbeelding van de mantel laat goed zien wat een geduldwerkje zo’n restauratie is.

In het KIK wordt verder nog gewerkt aan de restauratie van een middeleeuws schilderij en van een Piëtabeeld, en ondergaat het beeld van O.L.Vrouw van Halle een wetenschappelijk onderzoek.

Fase VIII (koor) en IX (noordkant)

Er wordt nu ook vlijtig verder gewerkt aan de gevels, het beeldhouwwerk en de vensters van het koor. De afbeelding toont hoe een steunbeer gereinigd is en de al te sterk aangetaste stenen vervangen. Fase VIII ,nadert nu snel haar voltooiing en de stellingen verwijnen stillaan, terwijl de laatste details verdieping per verdieping worden afgewerkt en de gerestaureerde glasramen op hun oude plaats worden aangebracht. Nog weinig dagen en weer een belangrijk deel van de basiliek zal te bewonderen zijn. Echt de moeite om eens een straatje om te lopen.

Fase X – de interieurrestauratie – komt er aan

In 2013 komt deze restauratie er aan en het belooft een bijzonder complexe onderneming te worden. Iedereen zal ondertussen wel al gehoord hebben dat de basiliek daarvoor twee jaar dicht zal moeten gaan. Toerisme Halle en de Stad Halle namen daarom het initiatief om een film te laten maken van het interieur zodat het bezoek aan het gerestaureerde exterieur van de basiliek zal kunnen vervolledigd worden met een filmische beleving van het interieur. Architect Karel Breda en acteur Hubert Daemen brengen spelenderwijze de schatten van het interieur aan het licht.Dank zij zeer substantiële subsidies van Toerisme Vlaanderen en Toerisme Vlaams-Brabant kon een beroep gedaan worden op de medewerking van zeer professionele firma’s die er zoals de foto toont met de grote middelen tegenaan gaan. Op deze wijze zullen de toeristen gedurende de twee sluitingsjaren toch nog altijd van de hele basiliek kunnen genieten, en zelfs na de heropening blijft deze film een must voor elke bezoeker.

Hierin worden ook nog beelden van de 3D-modellen verwerkt die zowel het exterieur als het interieur op een heel originele manier in beeld brengen. De foto hieronder is nog maar een proefballontje van wat het zal worden.

 

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X