Dak, deuren en Mone-retabel

De dakruiter werd bij zijn demontage in twee stukken gezaagd. Gisteren werd het onderste stuk, na grondige restauratie, met de kraan teruggeplaatst. Vooraleer dit stuk definitief op zijn plaats te laten zakken en vast te schroeven inspecteren archi-tect en aannemer zorgvuldig of alles wel mooi in elkaar past.

  Ondertussen is men volop bezig de nieuwe dakleien te plaatsen nu de weersomstandigheden dat nog niet al te moeilijk maken.

De natuurleien komen met hele paletten tegelijkertijd rechtstreeks uit Noord-Spanje, voorzien van een hele reeks kwaliteitslabels. Het CE-merk is uiteraard het welbekende merk dat de overeenkomst met de Europese regels en normen verzekert. Als gevolg van het feit dat het Europees merk nog niet het hele kwaliteitsgebeuren afdekt, wordt dit vooralsnog vervolledigd door nationale merken zoals het NF-merk voor Frankrijk. Het Belgische merk staat uiterst rechts: “ATG” wat staat voor “Agrément technique-Technische goedkeuring”, een procedure waaraan ondergetekende zijn hele 40 jaar beroepsleven heeft gewijd.

  Het unieke deurbeslag van het Driekoningenportaal mocht zich intussen in de belangstelling verheugen van een internationale studiedag die doorging in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatri-monium te Brussel. Dit vormde de aanleiding om eens dieper in te gaan op dit kunst-werk. De vakantiereizen leverden alvast twee verre verwanten op, in Oxford en in Hereford. Een Nederlandse bron voegde hier een voor-beeld uit Oostenrijk aan toe. Recent kwamen we tot de vaststelling dat Viollet-le-Duc in de 19e eeuw een heel belangrijk hoofdstuk wijdde aan dit soort smeedwerk met vermelding van wel een tiental verwante werken uit Frankrijk. En nu organiseerde het Waals gewest een studiedag over smeedwerk waar we naartoe gingen. Daar vernamen we dat het museum van de St.-Pauluskathedraal te Luik een aanverwant stuk tentoonstelt. Een en ander bevestigt de uitzonderlijke waarde van het Halse exemplaar en dat wordt nu uiteraard verder onderzocht.

Een smid toont de deelnemers aan de studiedag op La Paix Dieu hoe er gesmeed wordt.

Een ander kunstwerk van de basiliek dat internationale belangstelling wekt is ons Mone-altaarretabel. In een recent, omvangrijk boek over de Mechelse albasten altaarretabels en aanverwante in Midden- en Oost-Europa staat dit altaar als het belangrijkste voorbeeld voor een zeer omvangrijke productie die naar ginder werd uitgevoerd. Het stemt tot nadenken dat als kunstliefhebbers en toeristen in Polen voor een altaarretabel staan, zij onrechtstreeks en onbewust te maken krijgen met kunst waarvan het model hier te Halle staat.

Tegelijkertijd is een Italiaans student ditzelfde retabel te Halle komen bestuderen in het kader van zijn doctoraatsthesis. We zijn benieuwd naar de uitkomst. De man was in alle geval heel enthousiast.

Ondertussen ook gaan de zware stabiliteitswerken aan de houten dakspanten van de middenbeuk onverminderd verder. Deze illustratie hoe het vergane uiteinde van een van de hoofdbalken vervangen is door een nieuw stuk eik. Binnen in beide balkeinden zitten roestvrijstalen platen en het geheel is met bouten aan elkaar geschroefd. In algemene regel wordt voortdurend gestreefd naar het maximaal behoud van het oorspronkelijk materiaal.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X