Monstrans Koning Lodewijk XI

Monstrans Koning Lodewijk XI

Deze monstrans is een gift van Lodewijk XI (°1423 - +1483) was van 1461 tot zijn dood koning van Frankrijk. Zoals blijkt uit stads- en meestertekens, dateert de monstrans uit 1457-1460 en is ze het werk van een Brusselse goudsmid. Ze is 53 centimeter hoog en bestaat uit zilver en verguld zilver. Ze bestaat uit drie delen: sokkel, wereld en de monstrans-op-zich.

De sokkel is werelds. Het wapenschild van Lodewijk, een van de schenkers, is erop afgebeeld. De ruimte tussen de sokkel en de monstrans-op-zich stelt de toenmalige wereld voor. Links en rechts zijn Lodewijk en zijn echtgenote knielend en met gevouwen handen afgebeeld. Tussen hen stelt een cirkel de aarde voor. De cirkel bevat een schematische voorstelling van de toen gekende wereld. Men noemt het een O-T-voorstelling waarvan de O staat voor een platte wereldbol. De T verbeeldt het water dat de 3 gekende continenten van elkaar scheidt. De wateren zijn de Don, de Nijl en de Middellandse Zee. Op de banderollen die aan de cirkel en de horizontale balk van de T hangen, staan de namen van de gekende werelddelen die op het westen georiënteerd zijn, vermeldt: Afrika, Azië en Europa.

Toch is er in dat wereldse deel aandacht voor het religieuze aspect. Op de achterkant van de banderollen staan de namen van de 3 koningen die uit het aan de voorzijde vermelde werelddeel afkomstig waren. De T is in tegenstelling met gewoonlijk ondersteboven afgebeeld en vormt daardoor een aanloop naar het kruis in de monstrans-op-zich. Het Griekse kruis heeft op de kruising tussen horizontale en verticale balk een zonvormige en doorzichtige ruimte waarin bij bijzondere gelegenheden een hostie geplaatst wordt. Vanuit de zon ontspringen 4 keer 3 zonnestralen die voor de 12 apostelen staan. Het kruis eindigt in 4 lelies die langs de ene kant de 4 kerkvaders en langs de andere kant de symbolen van de 4 evangelisten tonen. Links en rechts van het kruis staan Maria en Johannes die zo mee herinneren aan Christus’ kruisigingsdood op Golgotha.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X