Monstrans Koning Henry VIII

Monstrans Koning Henry VIII

Deze monstrans is een gift van Hendrik VIII (°1491 - +1547), koning van Engeland van 1509 tot zijn dood.1547. Zoals blijkt uit stads- en meestertekens dateert de monstrans uit 1508-1513 en is ze het werk van een Brusselse goudsmid. Ze lijkt op een uitgewerkte torenconstructie die gelijkenissen vertoont met de toren van het Brusselse stadhuis en de vroegere bekroning van de Halse kerktoren. Daardoor vallen Gotische elementen als steunberen, luchtbogen, waterspuwers en pinakels nadrukkelijk op.

De monstrans heeft tijdens de Barok en de Neogotiek aanpassingen en/of restauraties ondergaan. Dat Hendrik die de Engelse kerk met zijn Act of Supremacy uit 1534 van die van Rome zou losmaken en er dan Anglikaanse van zou maken, mag niet verdoezelen dat hij één van dé verdedigers van het katholieke geloof in het eerste derde van de zestiende eeuw was. Het hoogtepunt in zijn katholieke leven was de publicatie van zijn boek “Assertio Septem Sacramentorum” (Verdediging van de 7 Sacramenten) in 1521 waarin hij het geloof tegen de nieuwe christelijke leer van Luther verdedigde. Paus Leo X benoemde hem daarom tot Fidei Defensor (Verdediger van het Geloof). Die titel leeft in Groot-Brittannië nog steeds door. Muntstukken dragen onder meer “Fidei Defensor”, “Fidei Def.”, “Fid. Def.” of “F. D.” als opschrift.

In 1908 werd ze tijdens het Eucharistisch Congres te Londen in de Sint-Petrus-en-Sint-Pauluskerk niet ver van Westminster opgesteld. Dit feit werd door paus Pius XII in zijn bul “Ad perpetuam rei memoriam” van 15 augustus 1946 vermeld waarmee de kerk tot basiliek verheven werd.

Deze website is een initiatief van
Basiliekpromotie Halle vzw in samenwerking met

Kerkraad Halle – Sint-Martinusparochie Halle – Basiliekpromotie Halle vzw – Stad Halle
Toerisme P&Z – Kon. Geschied- en Oudheidkkundige Kring Halle - Pro Arte Hallensis vzw

Met de financiële steun van:

Contact & Info
vzw Basiliekpromotie Halle

© Alle rechten voorbehouden Basiliekpromotie Halle vzw - Disclaimer | FR | EN | DE

X